Voordat we aan de slag gaan, stellen we samen doelen op om inzichtelijk te krijgen wat je wil bereiken. Met Kpi’s wordt bepaald waar je nu staat, en waar je heen wilt. Wij maken een nulmeting en geven aan wat de zwakke punten zijn, maar ook waar kansen liggen.